tysk tall från rörö

DSC_0044
DSC_0079

Där det en gång varit äng finns en så kallad fröbank bevarad i marken. Det innebär att när man vill återskapa ängen behöver man inte plantera något, det räcker att ta bort den växtlighet som hindrar fröna att slå rot. Det kan handla om växter som kräver mycket kväve, sprider sig snabbt och tar över ett landskap (ogräs). Rörös främsta ogräs var barrträd och vildros.

En dunge barrträd består av tysk tall. Den planterades av försökolebarn när det rådde virkesbrist i skärgården. Nu många år senare när tallen ska huggas ner har barnen blivit vuxna och knytit nostalgiska band till träden. Tallfrö bevaras inte på samma sätt som ängsblommors frö. Jag samlade frön från tallen för att ge en möjlighet att återuppföra tallskogen så som ängen återskapas, kanske för förskolebarnens skull. 

Text från fröpåsen:

Förut lät dom förskolebarn plantera tall på Rörö och träden växte ikapp barnen. Nu när skogen huggs ner lämnas plats för ängsmark, men till skillnad från äng bildar tall inga fröreserver naturligt. Den här fröpåsen är en konstgjord fröbank till nästa återplantering. Tänk på att tall ger sur jord och slutna landskap.