världskartan

världskarta2

hgjh

När barn ritar självporträtt blir ofta dom själva större i proportion till andra delar av teckningen, det kallas värdeperspektiv. Den metoden användes på ett mer medvetet sätt i Egypten när Farao avporträtterades större än andra, som slavar och kvinnor.
Att avbilda jorden på en plan yta leder till olika geografiska förvrängningar. När Gerhard Mercator på 1500-talet ritade den världskarta vi fortfarande använder lät han rika länder uppförstoras i förhållande till fattiga länder runt ekvatorn. Det kallas Mercator- projektionen. Jag försöker ta fram en ny världskarta, ett försök att skjuta på perspektiv. Genom att använda Mercators projektionsmetod, men utgå från punkter på ekvatorn istället för polerna, skapas en ny karta med omvända proportioner.